Sicrwydd Ansawdd

Ein Polisi Ansawdd

Mae'n bolisi gan Kemig Glass i gynnal ansawdd uchel ei wasanaeth a'i gynhyrchion.

Ein nod yw darparu cynhyrchion a gwasanaethau cysylltiedig. Sy'n rhagori ar ddisgwyliadau ein cwsmeriaid.

Bydd yr holl gynhyrchion a gwasanaethau yn cydymffurfio â gofynion cwsmeriaid. Gwneir hyn trwy gynnal perthynas agos â chwsmeriaid a thrwy annog cyfathrebu da.

Rhaid i'r prif reolwyr sicrhau bod y datganiad ansawdd hwn yn briodol i'r sefydliad ac yn cael ei gyflawni trwy:

● Darparu fframwaith ar gyfer sefydlu ac adolygu amcanion rheoli ac ansawdd.
● Cyfathrebu'r polisïau a'r gweithdrefnau yn y sefydliad.
● Darparu hyfforddiant a datblygiad gweithwyr a defnyddio arferion gorau.
● Cael adborth gan gwsmeriaid a gwella prosesau yn barhaus i weddu i anghenion y sefydliad. Gwella effeithiolrwydd y System Rheoli Ansawdd yn unol â ISO 9001: 2015.