Addurno

AMDANO

Ffactor pwysig arall wrth gyflawni'r edrychiad a ddymunir yw yn y ffordd y mae eich deunydd pacio wedi'i orffen.

Rydym yn cynnig llawer o wahanol opsiynau i chi ddewis ohonynt, gan gynnwys lliw mewn mowld, chwistrellau mewnol ac allanol, metaleiddio, a gorffeniadau chwistrell fel perlog, matte, cyffyrddiad meddal, sgleiniog a barugog.

d1

LLIW MEWN AUR

Mae mowldio chwistrellu yn broses weithgynhyrchu ar gyfer cynhyrchu rhannau trwy chwistrellu deunydd wedi'i gynhesu a chymysg, fel gwydr a phlastig, i mewn i fowld lle mae'n oeri ac yn caledu i gyfluniad y ceudod. Dyma'r amser perffaith i gael y lliw a ddymunir gennych fod yn rhan o'r deunydd ei hun, yn hytrach na'i ychwanegu'n ddiweddarach.

321
322

CHWARAEON INNER / ALLANOL

Mae gorchudd chwistrellu cynhwysydd yn cynnig y gallu i greu lliw, dyluniad, gwead, neu'r cyfan wedi'i addasu - naill ai ar wydr neu blastig. Fel y mae'r enw'n awgrymu, yn y broses hon mae cynwysyddion yn cael eu chwistrellu i gyflawni'r effaith a ddymunir - o edrych barugog, naws weadog, un cefndir lliw arferiad ar gyfer gorffeniad dylunio pellach, neu mewn unrhyw gyfuniad dylunio y gellir ei ddychmygu gyda lliwiau, pylau neu raddiannau lluosog.

323
324

METALISIO

Mae'r dechneg hon yn ailadrodd edrych crôm glân ar gynwysyddion. Mae'r broses yn cynnwys gwresogi deunydd metelaidd mewn siambr wactod nes iddo ddechrau anweddu. Mae'r metel anwedd yn cyddwyso ac yn bondio'r cynhwysydd, sy'n cael ei gylchdroi i helpu i sicrhau cymhwysiad unffurf. Ar ôl i'r broses fetaleiddio gael ei chwblhau, rhoddir topcoat amddiffynnol ar y cynhwysydd.

325
326

EMBOSSIO A DEBOSSIO

Mae boglynnu yn creu delwedd uchel ac mae debossing yn creu delwedd gilfachog. Mae'r technegau hyn yn ychwanegu gwerth brandio i'r pecyn trwy greu dyluniad logo unigryw y gall defnyddwyr ei gyffwrdd a'i deimlo.

327
328
329

TROSGLWYDDO GWRES

Mae'r dechneg addurno hon yn ffordd arall o gymhwyso sgrin sidan. Mae'r inc yn cael ei drosglwyddo i'r rhan trwy bwysau a rholer silicon wedi'i gynhesu neu'n marw. Ar gyfer lliwiau neu labeli lluosog gyda hanner tonau, gellir defnyddio labeli trosglwyddo gwres a fydd yn darparu ansawdd lliw, cofrestru a phrisio cystadleuol.

3210
3211

TROSGLWYDDO DWR

Mae hydro-graffeg, a elwir hefyd yn argraffu trochi, argraffu trosglwyddo dŵr, delweddu trosglwyddo dŵr, trochi hydro neu argraffu ciwbig, yn ddull o gymhwyso dyluniadau printiedig i arwynebau tri dimensiwn. Gellir defnyddio'r broses hydrograffig ar fetel, plastig, gwydr, coedwigoedd caled, ac amryw o ddeunyddiau eraill.

3212
3213

COATIO FROSTED

Yn y busnes colur, harddwch a gofal personol, mae pecynnu hefyd yn ymwneud â ffasiwn. Mae cotio barugog yn chwarae rhan sylweddol wrth wneud eich pecyn yn sefyll allan ar y silffoedd manwerthu.

P'un a yw'n wead rhewllyd neu'n arwyneb sgleiniog, mae cotio yn rhoi golwg ddeniadol benodol i'ch pecyn.

3214
3215

STAMPIO POETH / FOIL

Mae stampio poeth yn dechneg lle mae ffoil lliw yn cael ei rhoi ar yr wyneb trwy gyfuniad o wres a gwasgedd. Mae stampio poeth yn cynhyrchu ymddangosiad sgleiniog a moethus ar diwbiau cosmetig, poteli, jariau a chau eraill. Mae ffoiliau lliw yn aml yn aur ac arian, ond mae lliwiau alwminiwm ac afloyw wedi'u brwsio hefyd ar gael, sy'n ddelfrydol ar gyfer dyluniad llofnod.

3216